تبلیغات
خلوت دل - روزگارِ خَش

+++++
خلوت دل
لب بباید دادو دل را جا گرفت همچون جلال ****تا که مرغ عاشقی خود زین قفس بیرون شود
لطفاً در نظر سنجی سایت شرکت فرمایید. متشکرم

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 22 مهر 1390

روزگارِ خَش

روزگار ملک و مال یاذِش وَخَیر                  

                                     میش بور ِ چال و کال یاذِش وَخَیر 

                   

بز جَبورِ سه کُری ، نارِک الوس                       

                  سهِ بَل و نارک کری  و بزِ تال یاذِش وَخَیر                                   

رگله مِن گردنش  درَی[1]  گپو              

                              وَ نها ره ره تَنِش    با شور و حال یاذش و خیر

مِنِ  چرا کیفور با پیشی چپون                        

                          پیشه[2] ای با قاب دال[3] یاذِش وَخَیر                                  

من بهارَل ای عروسی بی هَمَش                    

                                    جیغ و غوفِ مِنِ مال یاذش و خیر

آسمون وَ قهر نبی مث ایسِنی                           

                              برفَلِ او دور مال یاذِش وَخَیر                                  

تش بلیطی کنج چاله ، نصپِ شو           

                                 گفتگو با زلف زال یاذِش وَخَیر                                  

نصپِ شو وَ زر لحاف، گوشی گرو             

                               پارس سه گَل دور مال یاذش و خیر

سر گزو تا چال کناری چی نبی         

                                  ره تنی با شور وحال یاذش و خیر

باذ گُل گُل من ِ سرحذ من بهون مل ملی    

               دور بهون و نین رنگی گل گلی یاذِش وَخَیر                                  

درس خوندن بی حیونل زیر دار              

            درس خوندن زر چراغ چمبلی یاذش و خیر

شوم هرشو گوشت کوگ  خوشمزه       

                            گوشت کوگ  من نون بلی یاذش و خیر

کلگ ماس تا وقت چاس و کلگ و دو تا پسِ تو 

                                       کله پا خردن بی کلگ بلی یاذش و خیر

هر چی ایخی خُت بگو وی نوکرت         

                              یه طرف دنیا یه شو و من دلی[4] یادش بخیر

 [1] - درای( ناقوسِ)

[2] -پیشه یعنی فلوت

[3] - قاب دال استخوانهای بال دال( کرکس) است که درونش خالی بود و از آن فلوت درست می کردند

[4] - دلی قاید شفیع
طبقه بندی: شعر، 
برچسب ها: بور و چال، دلی، میش، لحاف،
ارسال توسط جلال یوسفی
بایگانی مطالب
نظر سنجی
اشعار را چگونه ارزیابی می کنید؟


پروفایل
000000000000000000
صفحات جانبی
oooooooooooooooooo
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محل تبلیغات سایت
امکانات جانبی